Excursies-in-sharm-el-sheikh.nl
Home » Over Egypte
                                                             

Over Egypte

 

Weinig landen kennen zo’n indrukwekkend en invloedrijk verleden als het mysterieuze Egypte. Om alles te weten te komen over de historie van het land heeft u waarschijnlijk aan een mensenleven niet genoeg. Vanaf het Oude Rijk met z’n eerste farao’s tot de komst van de Islam; Egypte was altijd aan grote veranderingen onderhevig en is vandaag de dag een land dat nog altijd in beweging is. 

Het land heeft veel verschillende heersers, geloven, dynastieën en hoofdsteden gekend. Gelukkig vindt u in Egypte genoeg sporen uit het verleden, zodat u van de oudheid kunt genieten in het heden.

Ongeveer 20.000 jaar geleden veranderde Egypte langzaam in een grote droge vlakte. Mensen leefden altijd verspreid en waren afhankelijk van de bossen en wouden. Toen deze verdwenen moesten de mensen een eenheid vormen en het vruchtbare gebied langs de Nijl opzoeken. Op deze manier ontstond een van de allereerste beschavingen ter wereld. De aanwezigheid van de droge woestijn werd steeds dominanter en jagers zochten behalve de Nijl, ook de oases op.

 

Bevolking:

Voor de meeste Egyptenaren is de familie en het geloof erg belangrijk. Een ander kenmerk is een vriendelijke lach op hun gezicht en veel Egyptenaren zijn bijzonder gastvrij. De oorspronkelijke bevolking van Egypte kwam van het Hamitisch ras. Vandaag de dag is een ruime meerderheid Islamitisch en Arabisch sprekend. Daarnaast leven er Koptische Christenen, Bedouien, Nubiërs, Berbers en een kleine groep Afrikaners en Westerlingen.

Met een inwoneraantal van 78 miljoen mensen, verdeeld over een oppervlakte van bijna 1 miljoen     vierkante kilometer, zou u zeggen: genoeg ruimte! Dit is echter niet zo. Met name in de grote steden is    een aardige bevolkingsgroei, mede doordat mensen van het platteland naar de stad vertrekken. Daarnaast bestaat het grootste deel van Egypte uit onbewoonbare woestijngrond.
 
Het Islamistische Egypte is onder Moslims een vrij modern land. Vooral in de bekende badplaatsen zijn   ze over het algemeen aan westerse normen en waarden gewend. Echter, het is en blijft een Islamitisch  land. Hoewel Egyptenaren erg gastvrij zijn tegenover ‘vreemden’, moet u zich wel realiseren dat er  culturele verschillen zijn. Als u bijvoorbeeld een moskee wilt bezoeken moeten uw schouders en benen bedekt zijn.
 

                                                    

 

Gewoonten en gebruiken:

Mannen kunnen elkaar openlijk kussen of knuffelen op straat, terwijl lichamelijk contact tussen een man en vrouw vaak niet gepast is in de buitenlucht en al helemaal niet in de buurt van een moskee. 

Erg leuk is dat u zomaar kunt worden uitgenodigd om 'shay' (thee) te komen drinken. Het wordt in zo’n geval erg op prijs gesteld als u een kleinigheidje meeneemt voor de gastheer of gastvrouw, zoals gebak of snoepjes. Het meenemen van een fles wijn lijkt onschuldig, maar wordt meestal niet gewaardeerd! Veel Egyptenaren drinken geen alcohol uit religieuze overwegingen.

Egyptenaren houden van een ontspannen ritme en proberen zoveel mogelijk stress te vermijden. Een veelgehoord antwoord is dan ook ‘Insha Allah’, oftewel: ‘als Allah het wil'. 'Ik zal het morgen doen, als Allah het wil.'

In Egypte bent u een 'chawaga' en daarom wordt er 'baksjisj' van u verwacht. Anders gezegd: er wordt van u als buitenlander verwacht dat u zo af en toe een aalmoes geeft. U moet natuurlijk zelf weten of u hier gehoor aan geeft, maar het is vaak wel gebruikelijk. Behalve de ober of taxichauffeur kan de man die u net de weg heeft gewezen u ook vragend aankijken als je hem vriendelijk bedankt en vervolgens zonder iets te geven verder loopt.

 
Taal:
De officiële taal van Egypte is het Arabisch. Maar op straat spreekt men voornamelijk in een Egyptisch dialect. In de meeste toeristische gebieden in Egypte, zoals de grote steden en de badplaatsen langs de Rode Zee, wordt wel een woordje Engels of Frans gesproken. De Egyptenaren die naar school gaan krijgen Engelse les.

Het Arabische schrift bestaat uit 28 letters en wordt van rechts naar links geschreven. Arabische cijfers worden van links naar rechts geschreven. Ongeveer 98% van de bevolking spreekt Arabisch, het overige deel spreekt Koptisch, Nubisch en in de Siwa-oase wordt Berbers gesproken.

Egyptenaren zullen erg enthousiast reageren als u een woordje Arabisch spreekt. Neem hiervoor een taalgidsje mee. Dit is ook handig om bijvoorbeeld de busnummers te begrijpen of om te weten op welke dag een bepaald evenement is.

                              

Fooien:

In Egypte is een fooi van 10% tot 15% gebruikelijk en kan de service positief beïnvloeden. Realiseert u zich dat de salarissen in Egypte heel laag liggen. Sommige mensen zijn voor hun inkomen zelfs geheel afhankelijk van fooien. Het geven van “baksheesh” (fooien) is ingebakken in de Egyptische cultuur.